udalosti

Nejnovější články

- Reklama -udalosti

Revize elektroinstalace: Jak řešit zjištěnou závadu?

Nemusíte být vystudovanými elektro inženýry nebo elektrotechniky, aby vám došlo, že elektroinstalace se nachází všude kolem vás. I když je kabeláž vyrobena z velmi moderních materiálů a je zaváděna inovativními technologickými postupy, může se na ní čas od času objevit více či méně závažná závada. V takovém případě vám nezbývá nic jiného než nastalý problém řešit v co nejkratším možném čase.

Co se závadou?

Revize elektroinstalace sice probíhají v drtivé většině případů bez větších problémů, nicméně může se stát, že revizní technik během kontroly narazí na závadu. To není v jeho práci nic neobvyklého, protože jeho cílem je nalezení a vyřešení veškerých problémů, které by mohly ohrozit funkčnost elektrických obvodů. Díky modernímu vybavení a dlouholetým zkušenostem je technik schopen závadu vyřešit ve velmi krátkém čase.

Jak závadám předcházet?

U specializovaných revizních techniků je sice skvělé, že dokáží objevené závady řešit velmi rychle, nicméně daleko lepší je problémům předcházet. K tomu slouží preventivní revize elektro Praha, jejichž cílem je analýza celkového stavu elektroinstalace. Ta je provedena pomocí chytrých měřících přístrojů, které nemají problém zkoumat kabeláž o délce několik desítek metrů. Díky tomu předejdete všem problémům a závadám, které by mohly ohrozit připojené elektrické spotřebiče.

Kde revize provádět?

Revize elektrospotřebičů se příliš často neprovádí u obyčejných lidí doma, nicméně jejich provedení v podnikatelských subjektech je naprosto normální. Typicky se jedná o prostory pro více než 250 osob, kancelářské budovy nebo ubytovací zařízení, v nichž by měli jejich provozovatelé provádět pravidelné revize elektrických obvodů. Konkrétní lhůty jsou pak uvedeny v příslušné technologické normě.

Se zjištěnou závadou si nemusíte příliš lámat hlavu. Revizní technici se při jejím objevení neprodleně pustí do nápravy, takže elektrospotřebiče nebudou od proudu odstřiženy dlouho.