udalosti

Nejnovější články

- Reklama -udalosti

Jak předcházet nedoplatkům v ročním vyúčtování

Výsledky ročního vyúčtování nepotěší každého. Obzvlášť to platí u majitelů bytů, kteří si v něm opět našli nějaké nedoplatky. Tím se v budoucnu můžeme vyhnout, pokud víme, jak jejich vzniku předcházet.

Instalace měřičů
Mnoho domácností musí opakovaně hradit nedoplatky právě kvůli tomu, že nemá nainstalovány vodoměry a měřiče tepla. Jejich využívání sice není garancí úspory (ta závisí na spotřebních návycích obyvatele), ale pomáhá si aktuální spotřebu lépe sledovat.

Měřiče na bázi rádiových vln
S cílem přesněji vyhodnocovat údaje o spotřebě energií se na trh dostávají i speciální měřiče pracující na bázi rádiových vln. Pomocí rádiových modulů zabudovaných přímo v zařízeních se údaje spotřeby přenášejí rádiovými vlnami na centrální server. On-line přístup na něj umožňuje majitelům bytu sledovat aktuální spotřebu kdykoli během roku.

Pravidelná kontrola měřidel vody
V souvislosti s měřením spotřeby se o největší škody již tradičně starají poškozená měřidla vody. Odkládání jejich opravy často končí nedoplatkem vyšším io pár desítek eur. Pravidelná revize těchto měřidel je tak účinným preventivním opatřením.

Zapsání koncoročních odpočtů měřidel
Význam správného fungování a následné kontroly měřidel vody potvrzuje i zápis koncernových údajů na těchto zařízeních. Pro výsledky v ročním vyúčtování je směrodatný právě ten a ne průběžné výsledky zapisované kdykoli během roku.

Nahlášení správného počtu osob v bytě
Další z důležitých kroků, který ovlivní, zda se ve vyúčtování objeví nějaký nedoplatek, je nahlášení reálného počtu obyvatel. Zatajení jakékoli osoby v bytě má totiž přímý souviss chybným rozpočítáváním nákladů na roční spotřebu.

Dohoda o způsobu rozpočítání nákladů
Předejít nedoplatkům, resp. chybám v ročním vyúčtování se dá i dohodou o způsobu rozpočítání nákladů. Příkladem je výpočet nákladů za elektřinu spotřebovanou ve společných prostorách. Pokud se rozpočítává na byt, není možné si nárokovat přepočet nákladů na počet osob v bytě. Totéž platí iu položek jako výtah či společná anténa.

Ohlášení změn dodavatele televizního vysílání
Nedoplatky si na vás mohou počkat iv případě, že měníte dodavatele televizního signálu, ale správci tuto změnu neohlásíte. Ten vám bude nadále účtovat náklady za využívání společné antény, které se vás již netýkají.

Pokud jste si v ročním vyúčtování našli nedoplatek a jste si jisti, že došlo k chybě, pak máte ještě možnost reklamace. V opačném případě vám zbývá už jen akceptovat výsledky a dělat více pro to, abyste v budoucnu nedoplatkům předešli.